Taisyklės

Prekių interneto parduotuvėje pirkimo – pardavimo sutartis
Vartojami terminai

Pardavėjas - UAB "Partykinas", interneto (elektroninės) parduotuvės valdytojas.
Parduotuvė – interneto parduotuvė.
Pirkėjas – registruotas interneto (elektroninės) parduotuvės vartotojas.
Sutartis – pirkimo / pardavimo sutartis.
Prekių pristatymo diena - prekių pristatymo diena Pirkėjui, jo nurodytu adresu.

 

Bendrosios nuostatos

UAB "Partykinas", įmonės kodas 304197306, PVM kodas LT100010036412, registracijos adresas Dvaro g. 41, Šiauliai LT-76345, Lietuva, toliau šiose sąlygose – Pardavėjas, yra interneto parduotuvės valdytojas.

Šias Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas (toliau – sąlygos) turi priimti ir jų laikytis visi interneto parduotuvės vartotojai, toliau – Pirkėjai, jeigu atskirai raštu nesusitarta kitaip. Plačiau pirkimo – pardavimo sąlygos aprašytos interneto parduotuvės prekybos taisyklėse.

 

1. Prekių užsakymas

1.1 Sutartis laikoma įsigaliojusia, nuo to momento kai Pirkėjas pasirenka norimas prekes Parduotuvėje, suformavęs pirkinių krepšelį užpildo visą jo prašomą informaciją ir paspaudžią mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
1.2 Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
1.3 Pardavėjas, siuntoje Pirkėjui pateikia PVM – sąskaitą faktūrą, bei kitus priklausančius dokumentus.

 

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šiose sąlygose nustatytu būdu, jei raštu nesutarta kitaip.
2.2 Pirkėjas privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
2.3 Registracijos metu Pirkėjas pažymėjęs laukelyje „Aš sutinku su paslaugos teikimo sąlygomis ir jų laikysiuos besąlygiškai “, kuris yra pateikiamas perskaičius šias sąlygas, ir paspaudęs mygtuką „Toliau“, patvirtina, kad su šiomis sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis. Sutarties galiojimo laikotarpis – neterminuotas, jei Pirkėjas nepageidauja kitaip.
2.4. Apmokėjimas atliekamas tik po užsakymo patvirtinimo.
2.5 Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, bei neperduoti jų tretiesiems asmenims.

 

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsakytas prekes, kurios yra pateikiamos Parduotuvėje.
3.2 Pardavėjas įsipareigoja pradėti vykdyti Pirkėjo užsakymą iš karto ir tik po gauto apmokėjimo.
3.3 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytais atvejais.


4. Apmokėjimas

4.1 Pirkėjas Parduotuvėje gali atsiskaityti šiais būdais:

Bankiniu pervedimu.

Grynais pinigais kurjeriui pristačius prekę.

 

5. Pristatymas

5.1 Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu.
5.2 Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės.
5.3 Pardavėjas prekes pristato tik gavus Pirkėjo apmokėjimą. Išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą - "Grynais pinigais pristačius prekę".

5.4 Prekes pristato pristatymo kompanijos kurjeris, kuris susisiekia su Pirkėju dėl tikslaus pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu telefonu. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje.

 

6. Pristatymo terminai

Prekės Pirkėjui bus pristatytos per 2-7 darbo dienas Lietuvoje.

 

7. Prekių grąžinimas

7.1 Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ES nuotolinės prekybos sutarčių direktyva 97/7/EB bei nacionaliniais įstatymais (Ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis ir kt.).
7.2 Pirkėjas nenurodydamas priežasties turi teisę nutraukti prekių pirkimo–pardavimo sutartį, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos ir Pardavėjas, gavęs sutarties nutraukimo pranešimą, per 15 (penkiolika) dienų privalo atsiimti prekę ir grąžinti vartotojui (pirkėjui) už ją sumokėtus pinigus.
7.3 Jei Pirkėjas grąžina nekokybišką ar transportavimo metu pažeistą prekę, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų ją pakeisti analogiška preke. Jei Pardavėjas negali pakeisti prekės į analogišką, jis įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Jeigu grąžinama dalis pirktų prekių, transporto išlaidos negrąžinamos. 
7.4 Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, praneša Pardavėjui raštu (info@partykin.eu).
7.5 Grąžinant prekę Pirkėjas turi pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildyti prekės grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjui pateikia parduotuvės vadybininkas el.paštu.
7.6 Pardavėjas, vadovaujantis prekės grąžinimo dokumento duomenimis, atsiunčia pristatymo kompanijos kurjerį paimti grąžinamą prekę.
7.7 Pirkėjo grąžinamos prekės turi būti nesugadintos, t.y. neturinčios mechaninių ar kitokių pažeidimų, nebuvusios naudojamos, grąžinamos originalioje tvarkingoje pakuotėje, grąžinama tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta; grąžinant kokybišką prekę, ji turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos.
7.8 Jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties ir grąžinti prekės.
7.9 Jeigu Pirkėjas grąžina prekę be priežasties, jis turi apmokėti prekės transportavimo išlaidas atgal.


Newsletter
Daily Promotion Naujienlaiškis